ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

«اوتیسم» از عوارض تولد به روش سزارین است

تاریخ درج : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
رئیس انجمن علمی مامایی ایران:

رئیس انجمن علمی مامایی ایران با اشاره به اینکه نوزادان سزارینی۵۰ درصد بیشتر از سایر نوزادان در معرض آسم هســـتند، گفت: همچنین ۲۵ درصــــد بیشـــتر از نـــوزادان معمولی به دیابت مبتــلا می‌شــــوند و چاقی، بیش‌فعالی و اوتیسم نیز از مشکلات تولد به طریق سزارین انتخابی است.به گزارش ایلنا، ناهید خداکرمی با بیان اینکه بدن زن از نظر فیزیولوژیکی برای زایمان آفریده شده و بهترین راه تولد یک انسان سالم زایمان طبیعی است، گفت: همه مستندات علمی بیانگر این است که یک نوزاد باید به صورت طبیعی به دنیا بیاید و علت اینکه وزارت بهداشت این موضوع را به عنوان یک هدف قرار داده، اجبار  و مسائل مالی نبوده بلکه به دلیل این است که میزان سزارین در کشور ما بالاتر از زایمان طبیعی بوده است که تبعات آن سلامت نسل آینده را تهدید می‌کند.او با ارائه آمارهایی از میزان سزارین و زایمان طبیعی گفت: میزان سزارین در کشور ما نسبت به انگلستان و آمریکا سه برابر و نسبت به کشورهای همسایه تا پنج برابر نیز بوده است، در حالی که مرگ و میر مادر و فرزند ناشی از بارداری و زایمان درکشورهای همسایه جنوب ایران یک تا ٧ در صدهزار بود؛ اما در کشور ما ٢١ در صدهزار است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66427

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی