ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

«به دنبال تووامانده است چشم خیس نرگس ها»

تاریخ درج : یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

محمد عیدی*

 

 

شوربختانه چرخ گردون باری دیگر در تناقض با احوال بهاری ، رفتاری پاییزی کرد واستادی نامی را آسمانی. آوخ به این خزان حسرت آلود که عسرت به ارمغان آورد و آهی جانسوز بر دل گوهرشناسان این بوم نشاند. باری، دکتر محمد باقرکتابی که عمری را به دولت همنشینی با مصحف وحیانی وبوستان علی(ع) ومثنوی معنوی بخت یار بود ؛اینک به لذت همجواری با حضرت دوست شادمان گشت و کامکار. الغرض، به حکم وظیفه ودردمندانه خامه را درسوگ این فرزانه نادره می گریانم تا شاید نمی از یَمی آلام فرونشسته بروجود نازنین دوستداران و بستگان ایشان بکاهد و هم از صورتگر بنده نواز در دیر باقی، سرای مینوی را برای آن عزیز نیاز کند. نمرده است...  که شور وشعور نامیراست.

 

*معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

url : http://www.isfahanziba.ir/node/71770

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی