ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

«ما» یی که گلشیری و بهار می‌گویند

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

کتاب «ما و جهان اساطیری» حاصل گفت‌وگوی مهرداد بهار، با هوشنگ گلشیری است که به همت باربد گلشیری از سوی انتشارات نیلوفر منتشر شده است. مراسم رونمایی این کتاب با سخنرانی ابوالقاسم اسماعیل‌پور، یونس تراکمه و باربد گلشیری  در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برپا شد.در این کتاب هوشنگ گلشیری و مهرداد بهار درباره «ما» حرف می‌زنند.مایی برساخته از اسطوره و فرهنگ. باربد گلشیری در مقدمه کتاب نوشته است: «... در سرتاسر این گفت‌وگو هر دو یک‌سر از «مایی» تاریخی سخن می‌گویند. باید به‌هوش بود که این ما را با هویت‌های صلب نژادی و خاک‌پرستانه یکی نگرفت... کنه کار این دفتر نیز همین سازوکار باورهای آن «ما»ست که نه نژادی‌است، برای مثال آریایی و نه قومی‌است، برای مثال فارس و نه حتی زبانی‌است، یعنی فارسی. این «ما» که بهار و گلشیری از آن می‌گویند فرهنگی‌است و بسیار گسترده‌تر از آنچه به گردن می‌آویزند، به تیمن می‌برند یا تبلیغ می‌کنند و بهار به الحاح بارها می‌گوید که در اصل بیشتر مربوط به حوزه فرهنگی آسیای غربی‌است که طی اعصار پاییده، تغییر یافته یا حتی مسخ شده و به ما رسیده تا شده‌ایم این ما که هستیم یا خیال می‌کنیم که هستیم.»

url : http://www.isfahanziba.ir/node/84846

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی