ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

«یک چیز دیگر»

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
نویسنده:  کاترین کیو / برگردان:  نسرین وکیلی
«یک چیز دیگر» با بقیه متفاوت است. خیلی دلش می خواهد با دیگران دوست شود ولی با تمام تلاشی که می کند، نمی تواند دوستی پیدا کند. تا اینکه یک روز کسی زنگ در خانه او را می زند... افراد مختلفی با چهره، رنگ پوست، زبان، افکار و عقاید و کسانی که توانایی هایی شان با ما فرق دارد، در اطراف ما زندگی می کنند. این کتاب داستان را به گونه ای بیان می کند که کودک متوجه این تفاوت ها می شود و در عین درک کردن، مدارا با این تفاوت ها را یاد می گیرد.  بعد از خواندن کتاب می توانید با کودک درباره اینکه در اطراف و در بین دوستان خود چه تفاوت هایی(چهره، رنگ پوست، زبان، افکار و عقاید وکسانی که توانایی هایی شان با ما فرق دارد) می بیند، انواع تفاوت ها را نام ببرید. با کودکان درباره   بعضی تفاوت ها که منجر به معلولیت می شود، صحبت کنید. فکر کنند اگر خودشان یک پا نداشتند چه می شد؟ اگر نابینا یا ناشنوا بودند چه؟ اگر چشمشان خیلی ضعیف بود ومجبور بودند همیشه عینک بزنند چطور؟ از آنها بخواهید در این باره بنویسند که اگر آنها هم معلولیتی داشتند، دوست داشتند درخیابان، در مدرسه و در بین دوستانشان چطور با آنها برخورد می شد؟ چه کارهایی می کردند و چه حسی داشتند؟ بعد از آنکه نوشتند و حس هایشان را بیان کردند، بنویسند اگر معلولی دیدند با او چطور برخورد می کنند؟
 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/70828

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی