ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

آزادی

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

عاشـق آدم‌هــایی هستـم کــه حاضرند برای هـدفـشان جان بدهند. همیشه به کسانی که در راه اعــتقادشــان می مـیـرند، حسادت مـی کنم.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73669

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی