ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

آغاز اردیبهشت با سعدی

تاریخ درج : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

بوستان همیشه بهار حیات حضرت کبریایی که چون عشقه به خرمی می‌بالد و می گسترد، عشق آفرین است و  زی کوچک چون منی، که سرخ و زرد و ناتوان و افتان است خزان و در رقص عشق و اشتیاق است؛ و اگرچه ظاهرش مرگ و فراق عین وصل و اصل اصل است.
خنکای پاییز، بوی رحمت خاص می دهد و نفخه جان در جان آدمی می دمد
 که شیخ اجل سعدی شیرازی فرمود
لاابالی چه کند دفتر دانایی را
طاقت وعظ نباشد سر سودایی را
آب را قول تو با آتش اگر جمع کند
نتواند که کند عشق و شکیبایی را
دیده را فایده آن است که دلبر بیند
ور نبیند چه بود فایده بینایی را
عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست
یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را
من همان روز دل و صبر به یغما دادم
که مقید شدم آن دلبر یغمایی را...

url : http://www.isfahanziba.ir/node/72133

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی