ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

آن اذان، نیمه تمام ماند

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
مادر در واپسین ساعات هم به یاد ما بود

محمود فروزبخش

 

آخرین لحظات حیات پیامبر بود، فاطمه خود را به پدر نزدیک کرد و رسول الله درگوشی حرف‌هایی به او زد. فاطمه ابتدا گریست و سپس شاد و خندان دانه‌های اشک را پاک کرد.«آری ابتدا رسول الله از فوت خود خبر داد و من گریستم. سپس افزودند که تو اولین کسی هستی که به من ملحق خواهی شد و من با شنیدن این خبر خوشحال شدم.»بیش از10 روز از رحلت رسول الله می گذشت. پس از 10 روز بالاخره از خانه بیرون آمد.

«بلال اذان بگو»
این درخواست فاطمه، دخت رسول خدا بود.بلال چند روزی می‌شد از بعد فوت پیامبر که دیگر  اصلا اذان نگفته بود، اما این بار به درخواست فاطمه، چهار مرتبه تکبیر گفت. اشک در چشمان فاطمه حلقه زد.
اشهد ان لا اله الا الله
گریه فاطمه اوج گرفت.
اشهد ان محمدا رسول الله
بلال دیگر اذان نگو، فاطمه با شنیدن نام پدرش از حال رفت، به گمانم جان از بدن فاطمه جدا شد. و آن اذان نیمه تمام ماند و بلال دیگر اذان نگفت.
***
یعنی چه کسی است که شبانه درب خانه ما را می کوبد؟
آری باز این فاطمه است که دست حسن و حسینش را گرفته برای گرفتن کمک و یاری رساندن به علی درب خانه ها را می‌کوبد.
***
دیگر نزدیک اذان صبح بود. تمام شب را بیدار ماندم ببینم مادر با خدای خود چه راز ونیازی می‌کند. دائم دعا می‌کرد. خوب گوش دادم ببینم چه دعایی می‌کند. همسایگان را، تمامی آنها را تا نزدیکی صبح، فقط همسایه ها را دعا می کرد.پرسیدم مادرم، چرا؟
گفت پسرم اول همسایگان، بعد اهل خانه.
***
چه می دیدند؟ چهل صورت قبر. یعنی کدام یک از آنها قبر فاطمه است. اصلا مشخص نبود.حالا دیگر برای تمامی آنها کاملا روشن شده بود که فاطمه نمی‌خواست مکان دفنش برای کسی معلوم باشد. دیگر کاملا روشن شده بود که فاطمه نمی خواست آنها دور قبرش جمع شوند، نه در تشییع جنازه اش شرکت کنند نه براو نماز بخوانند.
***
با خدا راز ونیاز می‌کرد. گمانم آخرین لحظات عمر او بود. جلوتر  رفتم ببینم چه می گوید در این واپسین ثانیه های حیات.«بار الها به حق گریه های حسن و حسین در فراق من، از تو می خواهم گناهان شیعیان من و شیعیان فرزندان من را ببخشایی».آری مادر در  واپسین لحظه‌ها هم به یاد ما بود!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90201

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی