ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

آیا انسان‌ها واقعا تغییر می‌کنند؟

تاریخ درج : سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

«شخصیت» کلمه‌ای است که برای اشاره به صفت‌هایی که در طول زمان ثابت هستند به کار برده می‌شود. علم روان‌شناسی می‌گوید تغییر شخصیت در همه سنین می‌تواند اتفاق بیفتد. برای نمونه، ما انتظار داریم که یک فرد برون گرا، در خانه، کار و مدرسه، اجتماعی باشد. با اینکه شخصیت یک پیش‌ بینی‌ کننده تمام و کمال برای رفتار نیست، با این حال یک ایده کلی از اینکه یک فرد چگونه فکر و رفتار خواهد کرد به ما می‌‌دهد. نویسندگان یک مقاله تازه روان‌شناسی، می‌گویند که شخصیت در طول مدت‌های طولانی می‌تواند تغییر ‌کند. با بالاتر رفتن سن ما عموما مسئولیت پذیرتر و از جهت هیجانی هم پایدارتر می‌شویم. این تغییرات در طول سالیان ایجاد می‌شود و بازتاب‌ دهنده یک فرآیند رشدی طبیعی است.درمان می تواند شخصیت را تغییر دهد. تغییرات به طور میانگین در بازه کم تا متوسط بودند. به طوری که برای خود فرد و افرادی که در زندگی‌اش بودند، قابل مشاهده بود. برای نمونه، یک فردی که به راحتی غمگین می‌شد می‌توانست به میزانی از بهبودی برسد که راحت‌تر استرس‌هایش را مدیریت کند. تغییرات در شخصیت، بدون توجه به سن و جنسیت به یک میزان بود.تغییرات شخصیتی در طول زمان پایدار می‌مانند. بسیاری از مطالعاتی که این مولفان بررسی کردند، شامل یک دوره پیگیری بعد از پایان درمان بود. این مطاعات حدود ۶ ماه ادامه داشت. نکته جالب توجه اینکه در طول مدت پیگیری درمان، تغییرات مربوط به درمان ثابت ماند یا حتی بیشتر شد. این مدت پیگیری بعضا حتی یک سال یا بیشتر هم بود.برخی صفات شخصیتی نسبت به درمان سریع تر تغییر می‌کنند. در این تحقیقات بیشترین تغییرات در پایداری هیجانی رخ داد (صفتی که مقابل روان‌ رنجورخویی است) و کمترین تغییر در صفت پذیرا بودن تجربه. برون گرایی دومین صفتی بود که بیش از دیگر صفات تغییر کرد.تعداد فراوانی از درمان‌ها منجر به تغییر در شخصیت شد. با اینکه درمان‌های شناختی-رفتاری و حمایت‌گرانه، در مقایسه با سایر درمان‌ها، کمی تاثیرات بیشتری بر شخصیت افراد داشتند، درمان های دیگر هم اثربخش بودند. در میان همه درمان‌ها دارو درمانی کمترین تاثیر را بر صفات شخصیتی داشت.از سایت وفور

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/107100

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی