ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اتاق فرماندهی حوادث برای شهرها

تاریخ درج : چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
مدیریت بحران نیازمند آمادگی مدیریت شهری است

گروه شورا

آمادگی مدیریت شهری در برابر بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی یا انسان‌ساز از طریق برنامه‌ریزی، تجهیز، آموزش و مانور حاصل می‌شود. فرایند برنامه‌ریزی براساس تحلیل آسیب‌پذیری و میزان خطر است. این فرایند، مسئولیت اجرای نقش‌ها و تاکتیک‌ها را تعیین، و نیازهای تجهیزاتی را تأمین می‌کند. در فرایند آموزش این اطمینان حاصل می‌شود که پرسنل با وظایف و تجهیزاتشان آشنا هستند. تمرین‌ها و مانورها، سامانه را کنترل و اصلاح می‌کند. کارکردهای مقابله نظیر ارزیابی، حفاظت از ساکنان شهر و مدیریت حادثه در ساختاری سازماندهی شده اجرا می‌شود. این ساختار به سامانه فرماندهی حادثه معروف است. هدف سامانه فرماندهی حادثه، سازماندهی کارکردها و هماهنگی سازمان‌هایی است که کارکردهای مقابله را در یک یا چند صحنه عملیاتی اجرا می‌کنند.سامانه فرماندهی حادثه به وسیله «مرکز عملیات شرایط اضطراری» حمایت می‌شود. مرکز عملیات، مرکزی برای سیاست‌ها و اطلاعات مقابله با حادثه است. در این مرکز، سیاست‌گذاران مــنتخــب و مــنتـصب، مـتـخصصـان رشــتــه‌هــای مــخـتــلف و نــمــایندگان سازمان‌های دولتی و غیردولتی در کنار هم جمع می‌شوند. مرکز عملیات شرایط اضطراری با مرکز عملیات سازمانی یا پست فرماندهی حادثه متفاوت است. مرکز عملیات، دستورالعمل‌هایی را برای سیاست‌های مقابله و ماموریت‌های عملیاتی منتشر می‌کند. در نهایت، پست‌های فرماندهی حادثه به وسیله پلیس، آتش‌نشانی یا دیگر سازمان‌ها به همراه پرسنلشان در صحنه حادثه تشکیل می‌شود. هدف پست فرماندهی، هماهنگی واحدها در صحنه حادثه است. ارتباطی حیاتی بین سامانه فرماندهی حادثه و مرکز عملیات شرایط اضطراری وجود دارد. در حوادث بزرگ مقیاس، سامانه فرماندهی حادثه، کارکردهایی همچون برنامه‌ریزی، ایمنی، عملیات و لجستیک را برای صحنه خاصی اجرا می‌کند؛ اما مرکز عملیات، کارکردهای مرتبط با کل جامعه را هدایت و مدیریت می‌کند. اگرچه سامانه فرماندهی حادثه در این مبحث از مرکز عملیات جدا شده است، اما مهم است که بر عدم جدایی آنها در عملیات‌های میدانی ویژه تاکید شود. سامانه فرماندهی حادثه می‌تواند در شرایط اضطراری خفیف بدون فعال شدن مرکز عملیات مورد استفاده قرار گیرد. قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور نیز در اردیبهشت 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسید. طبق ماده شش این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، نیروهای نظامی‌و انتظامی، مؤسسات عمومی‌غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و... برای بهره‌مندی بهینه از توانمندی‌های ملی منطقه‌ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده تشکیل می‌شود. ستاد حوادث در استان‌های کشور در استانداری و زیر نظر استاندار مستقر است. استاندار اصفهان نیز وظیفه مدیریت بحران شهر اصفهان را به شهردار تفویض کرده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/107600

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی