ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اتفاق عالی

تاریخ درج : سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

اصفهان_زیبا را دوست دارم؛ حواسش هست در شهر چه می‌گذرد. در این وانفسای بی‌مهری، ناامید ساختن‌ها و حاشیه‌سازی‌ها درست می‌رود دنبال آنچه حال آدمی را خوب می‌کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83427

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی