ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اجاره بهای غرفه‌های نمایشگاه افزایش نمی‌یابد

تاریخ درج : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
جزئیات حضور ناشران داخلی در نمایشگاه کتاب اعلام شد

 مدیر کمیته ناشران داخلی سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران از برنامه‌ریزی‌ها انجام شده برای مدیریت این بخش از نمایشگاه سخن گفت.سید رفیع احمد جواهری،  مدیر انتشارات ابوعطا و‌مدیر کمیته ناشران داخلـــی سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران در گفت و گو با مهر درباره این بخش و‌برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای مدیریت ناشران داخلی برای حضور در این رویداد بیان کرد: نوع نگاه ما به مدیریت این بخش نگاه رئیسی معاونی نیست و تصمیم داریم در قالب کارگروهی این کمیته را مدیریت کنیم که این کمیته به طور احتمالی شامل پنج نفر خواهد بود و در قالب یک برنامه گروهی سعی خواهند کرد کارها را به صورت اهم‌فی‌الاهم جلو ببرند.وی ادامه داد: سعی خواهیم کرد با همفکری دوستان اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران این بخش را امسال به شکلی جلو ببریم که حاشیه‌های موجود در آن کم شود. در همین زمینه قوانین و مقررات حضور در بخش داخلی نمایشگاه و نیز ثبت‌نام از ناشران نسبت به سال قبل تغییر نخواهد کرد ولی استثنا‌هایی مانند تمامی دوره‌های قبل قائل خواهیم بود.جواهری درباره شیوه و متراژ تخصیص غرفه‌ها به ناشران نیز گفت: هر کدام از بخش‌ها برنامه‌ای برای تخصیص متراژ به‌ناشران زیرمجموعه خود دارند. ما تلاش داریم در کار آنها چندان دخالتی نداشته باشیم و با همان شیوه‌نامه سابق و‌با احترام به راه و روش تجربه شده در این زمینه کار به نتیجه برسد در این زمینه البته من فکر می‌کنم نباید تنها شمارگان و تعداد کتاب را مد‌نظر قرار داد و از منظر مفهوم نیز باید به تولیدات ناشران توجه کرد.جواهری در این زمینه افزود: شاید باشند ناشرانی که از نظر تعداد اثر و شمارگان همانند یک ناشر پرکار نباشند، اما اثری منتشر کنند که از منظر محتوایی بتواند با تولیدات متعدد آنها برابری کند در چنین شرایطی ما به طور حتم توجه لازم را خواهیم داشت.وی درباره مبلغ دریافتی بابت اجاره‌بهای غرفه‌های نمایشگاه کتاب نیز گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم گرفته است تا مبالغ مربوط به این مسئله نسبت به سال قبل تغییری پیدا نکند.مدیر کمیته‌ ناشران داخلی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقاد برخی ناشران به نوع جایابی غرفه‌ها نیز گفت: ما در‌این زمینه دخالت مستقیم نداریم و بخش‌های مختلف خود به تخصیص جا میان ناشران خواهند پرداخت و نقش ما تنها نظارت است. در همین راستا خواسته‌ایم تا فهرستی از ناشرانی که در سال‌های دیگر غرفه‌هایی در سر نبش راهروهای مصلی داشته‌اند تهیه شود و امسال به ناشرانی که در سال‌های قبل چنین غرفه‌هایی داشته‌اند مکانی تازه تعلق بگیرد.جواهری همچنین درباره زمان ثبت‌نام از‌ناشران برای حضور در نمایشگاه کتاب سال آینده نیز گفت: ما در حال تامین و ترمیم زیرساخت‌های سایت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی برای این منظور هستیم .

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90967

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی