ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اجرای «تعالی سازمانی» در شهرداری اصفهان

تاریخ درج : یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی در یک دوره آموزشی ویژه مدیران شهرداری تشریح شد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، دهمین دوره آموزشی ویژه مدیران شهرداری درباره آشنایی با الگو و مفاهیم تعالی سازمانی با حضور جمعی از مدیران شهرداری برگزار شد. معاون برنامه ‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در این دوره آموزشی اظهار کرد: شهرداری اصفهان به منزله نخستین شهرداری در بین کلانشهرهای کشور وارد ارزیابی تعالی سازمانی شده و قرار است در هفته اول بهمن ماه به صورت میدانی ارزیابی شود. مدل های تعالی سازمانی می‌توانند چارچوب مناسبی برای مدیریت و پیشرفت صنایع و کسب و کارها در دنیای رقابت باشند. در ایران دو سازمان متولی ارائه جایزه ملی کیفیت بر مبنای مدل های تعالی سازمانی هستند. مدل تعالی سازمانی ایران بیشتر برگرفته شده از مدل EFQM است و در ایران با نام جایزه ملی کیفیت و جایزه ملی تعالی سازمانی شناخته می شود.متولی جایزه ملی تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی است که با ارزیابی سازمان‌ها گواهینامه و یا جایزه تعالی سازمانی را به شرکت‌ها اعطا می‌کند.بهروز ارباب شیرانی ادامه داد: شهرداری به منزله یک بخش عمومی و خدماتی،  حوزه های خدماتی متنوع و بسیاری دارد که کارشناسان تعالی سازمانی از این بخش ها بازدید می کنند. نتایج این ارزیابی ها در صورت دائمی و مستمر بودن فرایند، به تعالی و تحول در شهرداری و اصلاح رفتار و ضعف ها کمک بسیاری می کند. وی با بیان اینکه امیدوارم به کارگیری الگوی تعالی، استمرار داشته باشد، اظهار کرد: مدل تعالی سازمانی در ایران با سابقه حدود 17 سال برگرفته از مدل جهانی کیفیت است که در طول زمان دچار تغییر و بهبود شده است.

 

       توانایی عملکردی فـــراتـــــر از انـتـظــارات و خواسته ها
معـاون بـــرنامه ‌ریـــزی و توسعه سرمایه انسانی شـهـــــرداری اصفـهــــــان تصریح کرد: مدل تعالی سازمانی، الگویی جامع در سنجش توان عملکرد سازمان است. با طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل تعالی سازمانی می توان هوشمندی سازمان در تعیین اهداف، طراحی مطلوب مسیر حرکت، اجرای بهینه برنامه ها، نتایج عملکرد و اثربخشی اقدامات انجام شده را تحلیل و سطح کامیابی سازمان را در مسیر تعالی مشخص کرد.وی با بیان اینکه ذی‌نفعان در شهرداری گستره بسیار زیادی دارند، ادامه داد: مجموعه گروه ها، افراد و... که روی عملکرد شهرداری تاثیر می گذارند در مجموعه ذی‌نفعان قرار می‌گیرند. طبق تعریف سرآمدی، مدیران شهرداری باید عملکردی فراتر از خواسته ها و انتظارات ذی‌نفعان داشته باشند. یک سازمان متعالی برای اینکه توانایی عملکردی فراتر از انتظارات و خواسته ها داشته باشد باید دارای مکانیزم هایی باشد که این خواسته ها و انتظارات را از سمت ذی‌نفعان گرفته و برایش شفاف و روشن باشد.

 

       سازمان های متعالی، پایه های اصلی رشد و توسعه
ارباب شیرانی با بیان اینکه سازمان های متعالی، پایه‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان را تشکیل می دهند، اظهار داشت: این سازمان‌ها  با دستاوردهای ارزشمند خود الهام‌بخش و الگوی دیگر سازمان ها هستند و آنها را به حرکت در مسیر  تعالی ترغیب می کنند. بدین گونه که با درخشش سازمان های متعالی، زمینه های رشد و تعالی جامعه فراهم می شود و کشور راه عزت و سربلندی را طی می کند.وی تاکید کرد: سازمان های متعالی کشورمان در فضایی که بر مبانی ارزشی، فرهنگی و اعتقادی جامعه استوار است، ‌جهت گیری کلی، ماموریت‌ها، چشم‌انداز، ‌ارزش ها و مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی تعریف کرده‌اند و به اجرا می گذارند. این سازمان ها در تلاش برای تحقق اهداف، همواره ارزش آفرینی مداوم،‌کرامت انسان ها، رعایت حقوق مردم،‌کمال‌جویی و رضایت خداوند را در نظر دارند و پایداری خود را در پایبندی به این ارزش ها و مفاهیم بنیادین می دانند.معاون شهردار اصفهان با اشاره به الگوی تعالی سازمانی، ارزش ها و مفاهیم بنیادی این الگو،‌ اضافه کرد: اخلاق مداری، پاسخگویی و شفافیت، ارزش‌افزایی برای مشتریان، ایجاد مشارکت های اثربخش، پایبندی به مسئولیت های اجتماعی، تاب‌آوری و کسب نتایج پایدار، توسعه قابلیت‌های درون سازمانی، ‌چابکی نظام‌ها و فرایندهای سازمانی، رهبری دوراندیش و الهام بخش، موفقیت از طریق سرمایه های انسانی و یادگیری، بهبود و نوآوری از جمله ارزش ها و مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی هستند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88444

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی