ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

احکام محرومیت کتک کاری برادران عبدولى

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

کـمـیتـه انـضبـاطــی فـدراسـیـون کـشتـی، برادران عبدولی را به دلیل کتک کاری در مسابقات انتخابی با محرومیت روبه رو کرد.به گزارش «ورزش سه»، مسابقات انتخابی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد اواخر هفته گذشته در سالن هفتم تیر تهران با حضور بیشتر مدعیان برگزار شد و تلخ ترین اتفاقات در مبارزه هایی رخ داد که یک طرف آنها برادران عبدولی حضور داشتند. سعید عبدولی بعد از اعتراض به داوران در مبارزه نخست، در کشتی دوم مقابل ایمان انصاری با حریفش روی تشک و بیرون از آن کتک کاری کرد.این درگیری که توسط سعید عبدولی، دارنده مدال برنز جهان و المپیک و همچنین برادرانش یعنی سامان و کرامت به سالن گرم مسابقات هم کشیده شده بود، برای آنها تبعات سنگینی داشت.همچنین سامان عبدولی در مبارزه خود با محمد نوربخش به داوران اعتراض کرد و با سر به صورت حریفش کوبید که باعث مصدومیت وی شد.این دو برادر یعنی سعید و سامان عبدولی علاوه بر اینکه دوبنده تیم ملی را در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ از دست دادند، از سوی کمیته انضباطی با محرومیت مواجه شدند.جلسه کمیته انضباطی برای بررسی حواشی رقابت‌های انتخابی برگزار  و آرای آن اعلام شد:
  آقای سعید عبدولی به یکسال محرومیت ( شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی) به همراه بیست و پنج میلیون ریال جریمه نقدی.
 آقای کرامت عبدولی به یک سال محرومیت (شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی) به همراه پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی.
   آقای ارشک محبی  شش ماه محرومیت قطعی.
   آقای مهدی شربی نیازی سه ماه محرومیت قطعی.
   آقای سامان عبدولی شش ماه محرومیت ( سه ماه قطعی و سه ماه تعلیقی).
   آقای عادل بالی تبار، مربی استان مازندران(به دلیل دریافت کارت قرمز) شش ماه محرومیت قطعی.
 آقــای گـیـوی مـربـی اسـتـان فـارس شـش مـاه محرومیت قطعی.
ضمنا کمیته انضباطی رای خود در مورد آقای ایمان انصاری با توجه به ضیق وقت جلسه، پس از بررسی در جلسه هفته آینده اعلام می کند.
آرای صادره که با توجه به حواشی ایجاد شده و بعضا سوابق پیشین نامبردگان در کمیته انضباطی اعلام شده ، طبق ضوابط در کمیته استیناف فدراسیون کشتی قابل تجدید نظر خواهی است.
بـدین تـرتـیـب، سعیـد عـبـدولـــی حـداقـل تـمامـی مسابقات سال جاری را از دست داده و شاید این موضوع به قیمت خداحافظی او از کشتی هم تمام شود. بـاید دید کمیته استینـاف تخفیفی برای او قائل می شود یا خیر.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73630

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی