ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ادبیات خفن

تاریخ درج : چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

مجموعه‌ سه جلدی «ادبیات خفن» هم موجب آشنایی نوجوانان با این ژانر شده و هم حاوی شوخی و طنزهای زیادی با داستان‌های نوشته‌شده در این حوزه است.هرجلد کتــاب‌های مجموعه «ادبیـــات خفن»، «ده قصه، ده پــــرونده» را شامل می‌شــــود. صـــدها نویسنده وحشت که استعداد و تخیلی قــوی دارنـــد، روز و شب کار کـــرده‌اند تا قصـــه‌های تـــرسناک و داستان‌های وحشتناکی بنویسند تا هر کس جرئت کرد این داستان ها را بخواند، به قدری بترسد که دندان‌هایش آنقدر به هم بخورند تا کنده شوند و بر زمین بریزند. یکی از کتـاب‌های این مجمــوعه، «داستـــان‌های ترسنـاک» با ترجمه آرزو احمی است. داستان‌هایی که در این کتاب بازنویسی شده‌اند، عبارت اند از:«داستــــــان ۱۰: سـگ باسکــرویل»، «داستـــان ۹: کاپیتان قاتل»، «داستان ۸: وقتی زامبی‌ها آمدند»، «داستان ۷: پنجه میمون»، «داستان ۶: گودال و آونگ»، «داستان ۵: من گرگینه‌ای نوجوان بودم»، «داستان ۴: دکتر جکیل و آقای هاید»، «داستان ۳: فرانکشتاین»، «داستان ۲: موجود وحشتناک دانویچ» و «داستان ۱:‌ دراکولا».این مطالب به تــرتیـــب درباره‌مـوجـودات مـوحـش، ســـرنوشت شــــوم، ۱۰ اهــریمن ترسنــاک از سـرتاسـر جهان، ترسیدن، تشخیص فوبیاها، راهنمای کامل گرگینه‌ها، دکترهای دیوانه و پژوهشگرهای پرت، حقایق فرانکشتاین، داستان دانویچ و داستان دراکولا است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/85255

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی