ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ارتباط بین احساسات و شادی در کار

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

مدت‌هاست ثابت شده این عقیده که احساسات و عواطف در محل کار جایگاهی ندارد و محیط کار محیطی عاری از احساسات انسانی است به طور کامل مردود شمرده می‌شود. یافته‌های علمی جدید دانشمندان حکایت از آن دارد که پیونـــدی محکـــم و همــــه‌جانبــــه بین احساسات، تفکرات و اقدامات کارکنان در محل کار وجود دارد و هر گونه ناهمگونی بین این سه عامل می‌تواند به کاهش بهره‌وری افراد در کار منتهی شود. تجربه هم نشان داده قوی بودن انرژی و احساسات منفی در کارکنان در یک روز کاری به شدت بر بازدهی آنها در آن روز تاثیر می‌گذارد و بر عملکرد مجموعه‌ای که آن فرد در آنجا مشغول به کار است نیز تاثیری منفی و مخرب خواهد گذاشت.به همین دلیل هم هست که در دنیای واقعی، شاهد آن هستیم که عواملی مانند خشم، استرس، تنش‌های روحی و ناامیدی کارکنان هم بر عملکرد خود آنها تاثیر منفی می‌گذارد و هم بر عملکرد همکاران و کل سازمانی که آنها در آن خدمت می‌کننـــد. با این همه فقط احساسات و تفکرات منفی نیستند که در بحث بهره‌وری تاثیرگذار هستند بلکه وجود و تقویت احساسات مثبت نیز تاثیر شگرفی بر میزان بهره‌وری کارکنان خواهد داشت.تحقیقات بسیاری نشان داده که احساس شادی در کار به شدت بر میزان خلاقیت و پویایی کارکنان تاثیر مثبت می‌گذارد و افراد را به سمت انجام کارهایی ترغیب می‌کند که در حالت عادی، علاقـــه‌ و انگیــزه‌ای برای انجـــام آنهاندارند.با این همه هر گونه افراط در شادی و توجه به احساسات و عواطف نیز می‌تواند زیان‌بار باشد. رفتارهای احساسی افراطی نه تنها ارتباطی با شادکاری و پیامدهای مثبت آن نـــدارد بلکـــه موجب می‌شود تصمیم‌سازان سازمانی با نگرشی محافظه‌کارانه با موضوع شادی در کار و توجه به عواطف در محیط کار برخورد کنند.پژوهش‌های یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه تولوز بر روی صدها شرکت و کارکنانشان در مورد ارتباط بین احساسات کارکنان در محل کار و میزان مشارکت آنها در امور کاری حکایت از آن دارد که فاکتورهایی مانند آنچه افراد در محل کارشان می‌خواهند و به آن نیاز دارند و اینکه آنها برای چه کسی کار می‌کنند و چه کاری انجام می‌دهند اثر مستقیم و مهمی بر خروجی و نتایج کارهایشان دارد.نکته جالب‌تر در نتایج این پژوهش این است کــــه ایــــن تاثیرگـــذاری در بخش‌هــــا و صنایـــع مختلف، به طور تقریبی یکسان بـــــوده و ایــــن برخلاف عقیده متداول است که بر بی‌اثر بودن احساسات بر عملکرد کارکنـــــان در بـــــرخـــــی صنایـــــع و سازمـــان‌ها تاکیدمی‌کنند.

 

 

      آیا کار کردن شما را شادتر می کند؟
تحقیقات انجام شده توسط موسسه گالوپ در ارتباط با وضعیت شادکاری و رضایت شغلی در کشورهای مختلف دنیا به نتایج جالب‌توجهی منتهی شده است. در این تحقیق که بر اساس مجموعه‌ای از سوالات بله، خیر شکل گرفته است از پرسش شوندگان خواسته شد تا در مورد اینکه از شغلشان احساس رضایت و شادی می‌کنند اعلام‌نظر کنند. از نتایج این تحقیق چنین برمی‌آید که در کشورهای آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، استرالیا و نیوزیلند سطح بالاتری از شادکاری و رضایت شغلی بین افراد به چشم می‌خورد که از این میان، کشور اتریش با دارا بودن بیش از ۹۵ درصد پاسخ دهندگان شادکار و راضی از شغل در رتبه نخست کشورهای جهان قرار دارد. پس از اتریش، کشورهای نروژ و ایسلند در قالب شادکارترین کشورهای دنیا شناخته شدند.در طرف دیگر این تحقیقات، کشورهای آفریقایی و آسیایی قرار دارند که از نظر شاخص‌های شادکاری در رتبه‌های بسیار پایینی قرار دارند، به‌طوری که درصد بالایی از کارکنان در این مناطق یا از شغلی که دارند احساس رضایت کامل یا حتی نسبی ندارند یا اینکه اصلا شادکار نیستند. براساس یافته‌های موسسه گالوپ، بخش عمده این احساس ناشادی ناشی از به هم خوردن توازن بین زندگی و کار، پایین بودن سطح دستمزدها، پایین بودن استاندارد‌های کار در محیط‌های کاری، بالا بودن مخاطرات ناشی از کار کردن بر سلامت افراد، پایین بودن سطح امنیت شغلی و بی‌توجهی به‌سرمایه اجتماعی کار بوده است.یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده و تاثیرگذار بر تقویت یا کاهش احساس شادی در کار به ارتباط شادکاری با رضایت از کار و میزان مشارکت افراد در شغلشان مربوط می‌شود. جایی که افراد به سه دسته «به شدت مشارکت جو»، «به نسبت مشارکت جو» و «غیرمشارکت جو یا مشارکت گریز» تقسیم می‌شوند. بررسی‌های محققان گالوپ حکایت از آن دارد که افراد به شدت مشارکت جو و کسانی که بعضی از فعالیت‌های کاری شان را به‌صورت خودجوش و داوطلبانه و خارج از زنجیره فرمان انجام می‌دهند دارای سطوح بالاتری از شادکاری و در نتیجه آن، رضایت شغلی هستند و بهره‌وری و عملکرد به مراتب بهتری را نسبت به افرادی که فقط در چارچوب‌های تعریف شده کاری عمل می‌کنند ارائه می‌دهند که همه اینها در مجموع نشان‌دهنده اهمیت والای احساس شادی در کار بر این شاخص‌هاست.

منبع: hbr

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86102

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی