ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اردیبهشتی که رفت

تاریخ درج : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

تمام شد اردیبهشتی که بوی نابِ باران و شکوفه می داد ...
ماهِ بهشتی بینظیری که با همه ماه ها فرق داشت ...
ما می مانیم و خیابان هایی  که دلشان برای مهربانی ابرهای بهاری ، تنگ می شود ...
برای نازدانه دل نازک فصل ها که صدایِ هق هق شبانه اش، توی گوش کوچه های شهر ،تا همیشه خواهد ماند.
اردیبهشت تمام شد و این خیابان ها  تا رسیدن پاییز ، بغض گلوگیرشان را با دو جرعه آفتاب ،قورت خواهند داد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/74262

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی