ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ارزش سهام عدالت ۸برابر شده است

تاریخ درج : چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
منتظر اذن رهبری جهت آزادسازی هستیم

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: برای آزادسازی سهام عدالت منتظر نامه رهبری هستیم؛ به محض اینکه اجازه داده شود، این کار را دنبال خواهیم کرد.علیرضا صالح، در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که برآورد شما از ارزش فعلی سهام عدالت هر نفر چقدر است، گفت: به محض اینکه این سازوکار تأیید شود، ما ارزش هر سهم را تعیین می‌کنیم. چرا که قیمت بورس نوسان دارد.صالح ادامه داد: مبنای زمانی برای تعیین ارزش هر سهم، روزی است که نامه نهایی شود؛ بنابراین نمی‌توان عددی قطعی گفت؛ اما در حال حاضر ارزش فعلی به بیش از ۸ برابر رسیده است.گفتنی است او در نشستی خبری در بهمن ماه سال گــذشته گفته بود: با تــوجه به اینکه رهبری در ابتدا خواســتار تشکیل سهــام عدالت بودند، در این راستا رئیس‌جمهور و وزیــر اقـــتصاد بــرای کسب اجازه از ایشان جهت آزادسازی سهــام عــدالــت نامه نــوشته‌اند و ما منـــتظر پاسخ ایــن نامه هستیم. یعنی ممکن است اصلا به مجلس شورای اسلامی نرسد و از طریق اجازه‌نامه مقام معظم رهبری این کار را انجام دهیم و اگر تا پایان سال (سال ۹۸) اجازه رهبری را کسب کنیم، تا پایان آبان‌ماه سال آینده سهام عدالت را آزادسازی خواهیم کرد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/108370

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی