ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

از کرونای اصفهان تا کرونای «شی آن»

تاریخ درج : چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

ترنج مدرس/خبرنگار

در جهان امروز شهرها با ارتقای جایگاه اقتصادی، سیاسی، فـناوری، فرهنگی و زیر ساختی از توان، نفوذ و اعتبار کافی برای اجرای فعالیت‌های دیپلماتیک برخوردار می‌شوند و با فعالیت‌های دیپلماتیک، شکل نوینی از دیپلماسی را نمایان می‌سازند که از آن با عنوان دیپلماسی شهری یاد می‌شود. شهرهای جهانی پدیده‌های نوظهوری هستند که به عنوان مکان‌های پیوند دهنده شبکه اقتصاد جهانی عمل می‌کنند و باعث شکل‌گیری فضای جریان‌ها و به وجود آمدن کانون‌های قدرت نوظهور در نقشه جغرافیای سیاسی جهان شده‌اند. بحران فراگیر کرونا ضرورت ارتباط جهان‌شهرها با یکدیگر برای دستیابی به راه حلی پایدار به‌منظور غلبه بر این ویروس را گوشزد می‌کند. اصفهان و «شی‌آن»(خواهرخوانده چینی‌اش که این روزها با کرونا دست و پنجه نرم می‌کند) می‌توانند با تکیه بر دیپلماسی سلامت بر این بحران، پیروز شوند.

تفاوت دو دیپلماسی

دیپلماسی شهری، بخشی از دیپلماسی عمومی ‌است که در مقابل دیپلماسی سنتی قرار دارد. تفاوت دیپلماسی شهری و رسمی‌این است که دیپلماسی شهری با مردم سروکار دارد. این شکل از دیپلماسی که شهرهای جهان در آن مشارکت دارند، استفاده از قابلیت کلان‌شهرهای جهان برای توسعه سیاست بین‌شهری بین‌المللی به جای سیاست‌های بین دولتی، در قالب سیاست شهری با توجه به «پتانسیل شهروندی» است.علاوه بر این، در جهان امروز با چندلایه شدن جوامع، دیپلماسی رسمی‌به تنهایی قادر به شناسایی، مـدیریت و تأمین تمامی‌نیازهای شهروندان خود در تعـاملات بین‌المللی نیست؛ چرا که وابستگی متقابل شهروندی میان ملت‌ها، گسترده و فراگیر شده و جوامـع نیازمند نماینده‌های متخصص به ویژه در زمینه‌های شهری هستند تـا از ایـن طریـق بتوانند بـه مشکلات خود فائق آیند و از فرصت‌های بومی‌نیز بهره‌مند شوند.یکی از مزایای دیپلماسی شهری، عدم محدودیت‌های دیپلماسی ملی است. از طرفی دیپلماسی رسمی‌در خدمت اهداف کلی و سیاسی بوده کـه بـه نـوعی بـازوی سیاست خارجی دولت‌های ملی محسوب می‌شود؛ از این‌رو دیپلماسی شهری بـه‌عنوان ابزاری در خدمت نمایندگان نهادها و سازمان‌های مدنی برای مدیریت نیازهای شهروندان قرار می‌گیرد.

دیپلماسی به سبک خواهرخواندگی

تفاهم خواهرخواندگی بین شهرهایی امضا می‌شود که نوعی وجه تشابه و هم‌سانی باستانی، تاریخی، فرهنگی، نمادهای مشترک و غیره با یکدیگر دارند تا از ظرفیت‌های همدیگر برای پیشبرد اهداف خاص علمی، اقتصادی و حتی بهداشتی و سلامت استفاده کنند. خواهرخواندگی بدون توجه به قراردادهای رسمی‌بین دولت‌ها به وسیله شهرداران و مدیران محلی که ارتباط نزدیکی را با شهروندان دارند، اجرایی و باعث رشد و توسعه اقتصادی شهرها می‌شود.شهرها در سطح منطقه‌ای، می‌توانند سامانه‌های عملی شهری را شکل دهند که با مشورت و همکاری برای بهبود وضعیت خود راهکاری بیندیشند. در شرایط فعلی که سایه کرونا بر شهرها سنگینی می‌کند، خواهرخوانده‌های چینی می‌توانند بهترین پل ارتباطی برای تبادل تجربه‌های مدیریت بحران در شهرهای بیمار باشند.

اصفهان و خواهرخوانده کرونایی‌اش

شهر «شی آن» از جمله هشت شهری بود که در ماه‌های اخیر بحران کرونا را از نزدیک لمس کرد و قرنطینه شد.تجربه‌ای که دولت‌ها در سال ۲۰۰۳ درباره سارس کسب کردند، نشان داد برای مبارزه با چالش یک بیماری همه گیر، دیپلماسی فعال و همکاری دولت‌ها در ایجاد زمینه‌ای برای همکاری گروه‌های علمی‌از سرتاسر جهان می‌تواند تاثیرگذار باشد. در نهایت این همکاری‌ها باعث خاتمه اپیدمی‌در طول شش ماه شد.تجربه سارس نشان می‌دهد که همکاری‌های بین‌المللی و آرایش بازیگران بین‌المللی در مقابل چنین بحران‌هایی می‌تواند نقش بسیار موثری داشته باشد؛ چرا که همراهی بازیگران جهانی خواه ناخواه باعث مشارکت راهبردی در حل بحران‌های جهانی خواهد شد.

مدیریت بحران پیشرفته

مفهوم مدیریت بحران هنگامی‌معنا می‌شود که حوادثی غیرمترقبه، منافع مجموعه‌ای از افراد عضو یک جامعه را تهدید کند. در این زمان آن سازمان دست به مجموعه اقداماتی برای کنترل و مدیریت و کاهش اثرات منفی بحران می‌زند و این فرایند، مدیریت بحران است که بعد از آن باید وارد مرحله رفع بحران شد.معمولا روندهای سیاست‌گذاری راهبردی در چنین مواردی بیشتر در حوزه‌های مختلف جغرافیایی تبیین می‌شود. اکنون الگوی مدیریت بحران در حوزه‌هایی انجام شده که منافع راهبردی و منطقه‌ای آمریکا و سایر کشورهای اروپایی در آن درگیر بوده‌ است؛ در حالی که همه‌گیری کرونا از خاورمیانه گرفته تا آسیای شرقی، اروپا و آمریکا نشان دهنده لزوم به کار گیری استراتژی جهانی است. دسترسی هر کشور به فناوری‌های جدید و قدرتمند نقش مهمی در ‌درمان این ویروس ایفا خواهد کرد؛ اما بدون شک میزان هماهنگی و همکاری بین المللی نیز عامل مهمی‌در این زمینه به حساب می‌آید. به عبارتی، بحران‌هایی از این قبیل به طور بالقوه بستری برای شکل‌گیری فرصت‌های جدید در عرصه دیپلماسی هستند. دیپلماسی تنها یافتن شرکای راهبردی و تعمیق روابط با آنها در روزهای عادی نیست، بلکه لازمه آن تحکیم پیوندها در روزهای سخت است. مسلما چالش‌هایی که امروز جامعه جهانی با آنها روبه‌روست جز از طریق همکاری‌های مشترک و چندجانبه‌گرایی قابل حل نیست.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/107599

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی