ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

استفاده از تاریخ اسلام در مسائل سیاسی

تاریخ درج : سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
علیرضا قائمی نیا:

از لحاظ سیاسی از اندیشه های رهبر انقلاب این طور به دست می آید که یک نوع مهندسی اجتماعی و سیاسی بر اساس اسلام نه تنها امکان پذیر است بلکه تنها راه هم برای حل معضلات اجتماعی و سیاسی جامعه هم همین است. مهندسی صحنه سیاست و اجتماع باید بر اساس ایده های اسلامی آن هم به شکلی که در خود انقلاب اسلامی تجلی پیدا کرده دنبال شود و با یک نوع نگاه فزاینده و پیشرفتی و فرهنگی دیده شود، این تنها راهی است که دنیای امروز از لحاظ سیاسی برای حل مشکلات امروزی دارد.رهبر انقلاب با استفاده از مفاهیم اسلامی و مفاهیمی که در صدر اسلام وجود داشته در مسائل سیاسی ورود می کند. مثلا مفهومی مانند مسجد ضرار. به یک معنا ایشان معتقدند که آن الگوهای اصلی صدر اسلام در طول تاریخ تکرار می شود و آن الگوها را با توجه به اتفاقاتی که در تاریخ اسلام افتاده است می شود برای تحلیل مسائل روز به کار گرفت.مهم ترین ویژگی مقام معظم رهبری در مدیریت بحران‌های سیاسی همین نکته است که عرض کردم و آن استفاده استعاری از الگوهایی است که در طول تاریخ اسلام مخصوصا در دوره تاسیسی اسلام به چشم می خورد. مهم ترین ویژگی ایشان در بحران ها همین به کارگیری جنگ های نرم با تاکید بر مفاهیم و الگوهای اساسی اسلامی است. ایـــن یکی از کارهای بسیار ابتکاری و خلاقانه ایشان است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66719

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی