ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اصفهان، نگاه جهانی ندارد

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» مطرح کرد

مسعود شریفیان

 

 

در روزگاری که حتی شرکت‌های کوچک اقتصادی نیز  به سمت جهانی شدن پیش می‌روند و افق های فردای خود را ورای مرزهای جغرافیایی‌شان تعریف می‌کنند، اصفهان هنوز نتوانسته در عرصه بین‌الملل خودی نشان دهد و داشته‌هایش را به رخ بکشد و برای نداشته‌هایش به دیپلماسی و جذب الگوها و سرمایه‌های خارجی روی آورد. درحالی که کلانشهرهای جهان می توانند با هدف نشان دادن توانایی ها و علاقهمندی هایشان برای حل برخی مسائل و چالش های «سیاست شهری»، «ارتباطات فرهنگی و تعهدات سیاسی» را با دیگر بازیگران عرصه سیاست بین المللی بر عهده گیرند. علی امیدی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» به تشریح موانع پیش روی اصفهان در  این مسیر  می‌پردازد.

 

 

 

عضویت شهر اصفهان در سازمان های تخصصی بین المللی چگونه می‌تواند بستری برای سهیم شدن این شهر در حکمرانی جهانی باشد؟
عضویت در سازمان های بین المللی فرآیند توسعه را  ارتقا می دهد زیرا شهرها از این طریق می‌توانند نقاط ضعف خود را با شناسایی نقاط قوت دیگر شهرهای جهان کمرنگ کنند. در واقع این سازمان ها، بسترساز ارتباط شهرها با یکدیگر هستند و به خودی خود نمی توانند نیازهای شهری مانند اصفهان را تامین کنند. به جز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و برنامه ها و  صندوق های توسعه ای سازمان ملل،  دیگر نهادها و سازمان های جهانی نمی توانند وام‌های توسعه ای در اختیار شهرها قرار دهند. این سازمان‌ها علاوه بر پیوند دادن شهرها، از میزان تعصبات سیاسی میان طرف ها نیز می کاهند.

 

 

 

پیوند پتانسیل های داخلی با فرصت‌های بین‌المللی از طریق همکاری‌های شبکه ای چگونه برای شهری مانند اصفهان که به نظر می‌رسد فضای دیپلماسی آن کمرنگ است، محقق شدنی است؟
دو دلیل اصلی برای کمرنگی این فضا وجود دارد. نخستین دلیل، تقابل سیاسی میان ایران و برخی از مناطق جهان است و همین باعث می‌شود شهرها هم قربانی چنین فضایی شوند. در واقع تقابل با قدرت‌ اصلی جهان بر دیگر قطب‌های جهان نیز تاثیر می‌گذارد. دومین دلیل این است که مدیران ما نگاه بین المللی ندارند. البته شاید در مدیریت شهری جدید اصفهان در دوره پنجم شورای شهر، تغییر و تحولاتی صورت گرفته باشد  اما به طور کلی وقتی افراد اطلاعات و تجربه های کافی در این زمینه نداشته باشند، نمی توان انتظار چندانی از آنها داشت.  در واقع، نگاه مدیران شهری اصفهان غالبا محلی بود. در چنین شرایطی، شما نمی‌توانید انتظار اقدامات بزرگ و بین‌المللی داشته باشید.علاوه بر نبود نگاه بین المللی، به نظر می رسد برنامه مشخص و مدونی هم برای این حوزه حتی در سطح استان نیز  وجود نداشته است. اگر هم  برنامه ای بوده، پختگی لازم را نداشته است. البته مسئله دیگری که گریبان گیر شهرهای بزرگ ایران است، فقدان تمرکز مدیریت شهری است و اصفهان نیز از این مسئله رنج می برد. در ایران، دولت بزرگی وجود دارد و دولت می خواهد روی هم چیز اثرگذار باشد و در همه جا اعمال قدرت کند. از زمان دولت اصلاحات  که انتخابات شوراهای شهر و روستا در مناطق مختلف برگزار می شود، سنگ اندازی‌ها در مسیر استقلال شوراهای شهر و روستا  و مدیریت شهری هم از سوی دولت ها و هم مجلس ادوار مختلف نیز  وجود داشته است.

 

 

 

نقطه ضعف اصفهان در برقراری تعاملات بین المللی موثر و ثمربخش را ناشی از چه می‌دانید؟
در واقع اجازه داده نمی شود که مدیریت شهرها به معنای واقعی کلمه در اختیار شوراها و شهرداری ها قرار گیرد. در نتیجه بخشی از مدیریت شهرها در اختیار نهادهای دولتی غیر از شهرداری هاست. حتی هنوز سازوکارهای قانونی تعریف نشده است تا شهرداری ها حق وتو داشته باشند و بتوانند مانع از برخی اقدامات دیگرنهادها به نفع شهرداری شوند. در واقع یکی دیگر از مشکلات اصلی، فقدان مدیریت یکپارچه شهری است که کمرنگ شدن استراتژی بلند مدت از جمله تعیین راهبردهای حوزه بین المللی شهرها را به دنبال دارد.

 

 

 

در طول این سال‌ها دانشگاه هم نتوانسته است نقش بازوی مشورتی را در حوزه دیپلماسی برای مدیریت شهری داشته باشد.
البته تعامل دانشگاه ها و شهرداری باید بسیار حساب شده به پیش رود. برای مثال در حال حاضر ارتباطاتی میان این دو نهاد وجود دارد که دانشگاه به صورت پروژه ای برخی طرح ها را برای شهرداری انجام می دهد اما در برخی از این موارد، نگاه قلکی به شهرداری وجود دارد. اما همانطور که گفته شد این کاستی میان دانشگاه و شهرداری وجود دارد. نکته مهم‌تر اینکه این تعامل باید براساس استراتژی و مدیریت کلان و بلند مدت برای توسعه شهر و نگاه میان رشته ای و چند رشته ای باشد.

 

 

 

 دیپلماسی شهری چگونه می‌تواند تسهیل‌کننده دیپلماسی عمومی باشد؟
نقش شهرهای جهان در کاستن از تنش های سیاسی جهان بسیار حائز اهمیت است. دیپلماسی میان دولت ها، دارای ماهیت رسمی و دارای حساسیت ها و مشکلات خاص خود است و فرآیندهای آنها زمان بر و بعضا غیرممکن است. برای مثال، کشورهایی که ارتباط دولت‌هایشان ضعیف یا منفی است، دیپلماسی رسمی هیچ‌کاری به پیش نمی برد و عملا همه چیز قفل می شود  اما در آن سو، دیپلماسی شهری از آن حساسیت به دور است و مردم بهتر و راحت تر می‌توانند با یکدیگر تعامل کنند. براین اساس، اگر تعاملات مردم، شهرها و شهرداری‌ها افزایش یابد، می توان از تنش های سیاسی  کاست. لذادیپلماسی  شهری می تواند به عنوان یک سازوکار کارآمد دیپلماسی عمومی، در خدمت دولت ها قرار گیرد و از تنش های سیاسی بکاهد و در عین حال باعث شکوفایی شهرها نیز بشود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75259

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی