ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اصلاحاتی از جنس امیرکبیر

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

میرزا محمد تقی‌خان فراهانی یا امیرکبیر پس از دسیسه اطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد. وی در تاریخ 20 دی 1230 در حمام فین به دستور ناصرالدین‌شاه به قتل رسید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88345

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی