ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اعتراض به تاکسی های اینترنتی در مادرید

تاریخ درج : سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

موج اخــتــلاف مــیــان رانــندگــان تاکسی‌های سنتی و تاکسی های اینترنتی هنوز فروکش نکرده است. اما چند روز قبل این اختلاف در اسپانیا به یک نزاع پرتلفات خیابانی تبدیل شد. تا جایی که رانندگان خشمگین تاکسی در مرکز شهر مادرید برای اعلام مخالفت خود با گسترش استفاده از تاکسی های اینترنتی از جمله اوبر و کاپیفای با نیروهای امنیتی به شدت درگیر شدند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/62831

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی