ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

افزایش آمار حوادث ناشی از کار در اردستان

تاریخ درج : شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 
قربانی: یک سوم پرونده های دادگستری به پزشک قانونی ارجاع می شود

 رئیـــــس پزشک قانــــــونی شهرستان اردستان گفت: آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در اردستان وضع مطلوبی نداشته و نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.  به گزارش ایسنا، یوسف قربانی اظهار کرد: آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در اردستان وضع مطلوبی نداشته و نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.  وی با بیان اینکه اغلب مراجعه کنندگان به پزشک قانونی مصدومان تصادفات و نزاع هستند، افزود: به طور میانگین در یک سال گذشته این آمار افزیش داشته و شاید دلیل آن وجود صدمات ساختگی توسط  مراجعه‌کنندگان باشد. رئیس پزشک قانونی شهرستان اردستان با بیان اینکه فعالیت های پزشکی قانونی سخت و حساس است، گفت: حجم کاری بالا و وجود یک پزشک قانونی در شهرستان، وضعیت را مشکل کرده است. به مراجعان این سازمان که به طور معمول در وضعیت جسمی و روحی مناسبی قرار ندارند، باید در شرایط مناسبی خدمات ارائه شود.  قربانی گفت: ساختمان جدید پزشک قانونی پیشرفت بیش از 90درصدی داشته و برای تکمیل آن 300 میلیون تومان نیاز دارد. پیش‌بینی شده این ساختمان در هفته قوه قضائیه به بهره برداری برسد.  وی گفت: حدود یک سوم پرونده های دادگستری شهرستان اردستان به پزشک قانونی ارجاع داده می شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95770

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی