ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اقتصاد خوش بر و رو

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

طنز سیاسی در ایران بعد انقلاب با  گل آقــا شــکـل جدی گرفت. طنزهایی که هنوز هم بوی تازگی دارد و برای امــروز هــم مصــداق دارد.اقتصاد ایران دهه هفتاد و امروز را مقایسه کنید.کافی است کمی اقتصاد ایران را نگاه کنید . ظاهر خیلی خوبی دارد . همه جا پـــر از محصول اســت. مغازه‌ها رنگارنگ است. اقتصاد خوش بر و رو همین است. اما نگاهی به زندگی مردم کنید. همین است که می گوییــم طنز گل آقا هنوز زنده است . پس تاریخ تکرار می شــود. کمی ببینید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73663

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی