ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اقرار می‌کنم در مقابل سوژه‌هایم خلع سلاح شده‌ام

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

بهرام محمدی‌فرد / نویسنده

همیشه برایم سوال است که چرا عکس‌های آخرین جنگ سرزمین ما، برای مخاطبان امروز قداست یافته‌اند؟ پرسشی که رازهای بسیاری را برایمان مکشوف خواهد کرد. این را می‌دانم که این عکس‌ها‌صرفا برای ثبت در تاریخ تولید نشده و امروز، انسان‌های درونِ معرکه جنگ را برای ما ارز‌یابی‌ می‌کنند. قهرمانان درون عکسِ من، اهل کوچه نقاش‌ها‌ در محله شوشِ تهران بودند. پارتیزان‌هایِ موتورسواری که با پای پیاده هم، بسیار دیدنی‌اند. از بخت بد ما، هیچ‌کدام از آنها اکنون پیش ما نیستند و هر چه امروز می‌خواهیم بدانیم، باید از درون عکس‌ها ‌کشف کنیم. من حقیقتِ انسانی آنها‌را با عکس کاهش داده‌ام. توصیفِ درون‌مایه انسانی آنها‌ کار عکس نیست و هر چه بخواهم در وصف آنها‌بگویم، از واقعیتشان کاسته‌ام. اقرار می‌کنم که عکاسِ جنگ در مقابل سوژه‌هایش خلع سلاح شده است و فقط می‌تواند خودش و شما را به تماشای انسان‌های بی‌تکرار دعوت کند...

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/101053

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی