ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

امنیت برای رهایی از مصائب

تاریخ درج : سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

اهداف نهایی سیاست از نیازهای زندگی بشری سرچشمه می‌گیرند. حتی ادامه حیات در این دنیا به کوشش سازمان‌یافته نیازمند است. تشکیل یک نوع زندگی که هدفش صرفا بقا نباشد، به سازماندهی هرچه بیشتر نهادهای پیچیده سیاسی نیاز دارد. افراد بشر برای رهایی از مصائب طبیعی و تجاوزگری انسان‌های دیگر امنیت می‌طلبند. آنان به خوراک، پوشاک و مسکن نیاز دارند. آنان، همچنین به درجه‌ای کمتر از نیازهای ضروری، به افزارهایی نیازمندند که از طریق آنها استعدادهای اختصاصا انسانی خود را تحقق بخشند؛ مثلا آنان به شیوه‌هایی برای کسب هویت و دوست‌یابی نیازمندند.توماس اسپرینگز، استاد علوم سیاسی

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/107876

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی