ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

امکان انتقال پایتخت نیست

تاریخ درج : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
تا 20 سال آینده بودجه انتقال فراهم نمی‌شود

دبیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران در‌نشست هم‌اندیشی ساماندهی یا انتقال پایتخت گفت: به استناد دیدگاه کارشناسی و بررسی ظرفیت‌های موجود به این جمع بندی رسیدیم که امکان انتقال پایتخت به مکان دیگری عملی نیست.به گزارش خبرآنلاین، محمد سعید ایزدی تاکید کرد: همان‌طور که در‌قانون نیز به صراحت آمده است، ما اکنون به دنبال ساماندهی پایتخت هستیم. در اجرای قانون امکان سنجی و انتقال پایتخت کارگروهی با عنوان شورای ساماندهی پایتخت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، تشکیل شده و قرار است نتیجه مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، با برسی مجدد به این شورا ارسال شود تا‌درباره انتقال یا ساماندهی پایتخت تصمیم گیری کند.وی تصریـــح کرد: جمع‌بندی هـــای ســـه گانه‌ای که در‌دوره‌های مختلف انجام شده نشان می دهد که با توجه به وضعیت کنونی، امکان انتقال پایتخت حتی انتقال مراکز سیاسی پایتخت هم وجود ندارد.محمدحسین شریف‌زادگان وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی هم در این جلسه گفت: دولت به جای باز طرح موضوع انتقال پایتخت باید به فکر توسعه متعادل در سایر نقاط کشور باشد، در شرایط فعلی که بسیاری از طرح های عمرانی ملی با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، حداقل تا 20 سال آینده امکان تامین بودجه انتقال مرکزیت اداری و سیاسی از تهران وجود ندارد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90885

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی