ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

انتظار زندگی

تاریخ درج : دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

برخی از ما هرگز زندگی نمی کنیم بلکه همیشه در انتظار زندگی هستیم؛ اما زندگى كه منتظر ما نمی ماند می گذرد و ما فقط زمان از دست داده ایم.زمانت را دریاب ، با كسى كه دوستش دارى قدم بزن ، حرف بزن ، بنشین و چاى دارچین بنوش هیچ لحظه ى از دست رفته اى دیگر باز نخواهد آمد ، به قول محمود دولت آبادى  «انسان میخواهد به جبران خلائی بکوشد که در زمان گم شده است و نمی خواهد بپذیرد که زمان گمشده جبران پذیر نیست.»آنچه کم بود حرف نبود، باور بود. خود را باور كنیم . او را باور كنیم زندگى را ، عشق را باور كنیم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/58075

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی