ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اگر زنی در کار نباشد

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

شکسپیر و حافظ و رومئو و ژولیت و شیرین و فرهاد، ول معطل‌اند. اگر روزی زن‌ها بخواهند از اینجا بروند، تقریبا همه‌ ادبیات و سینما و هنر دنیا را باید با خودشان ببرند.
مصطفی_مستور

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81285

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی