ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

اگه سجادی رضایی بود میذاشتن برد تو

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
حجی گوگردچی از حواشی فوتبال می گوید

چند وقت پیش با حجی گوگرد چی برای دیدن بازی استقلال خوزستان و سپاهان به ورزشگاه نقش جهان رفته بودیم. ( با توجه به اینکه هزینه های روزنامه با آگهی در می آید و این صفحه حجی محل آگهی بوده و بعد طنز ، بنابراین گاها مطالب دیرتر چاپ می شود ) . هوا در ورزشگاه سرد بود و حجی هم که همیشه از چاپیدن پهلو هایش می ترسه،  دلش می خواست به جایگاه  که گرم و راحت بود بره و از من پرسید: یعنی بگم من حجی گوگرد چیم می شناسندم؟  گفتم: بعیده!  گفت: چیطور بعیده س؟  منا کفی این شهر همه می شناسن.بذار برم به دربونه بگم تا رامون بدد بریم تو جایگاه. حجی رفت و چند دقیقه بعد مایوس برگشت و گفت: قدر نیمی دونن که!  حالا اگه سجادی رضایی اومده بود میذاشتن برد تو.  اما منی پیرمردا که مالی این شهرما راه نیمیدن.   

 

خلاصه با حجی روی صندلی های خاک گرفته و سرد رصدگاه نشستیم و بازی را تماشا کردیم.  سپاهان 10ها موقعیت گل داشت که غیر از یکی بقیه به در بسته می خورد،  دقایق آخر بازی هم که حریف گل مساوی را زد و حسابی حال ما را گرفت.  به حجی گفتم انگار این قضیه طلسم و جادو که میگن صحت داره. چند روز پیش هم یه بطری ادرار پشت دروازه سپاهان پیدا کرده بودن.  حجــی گفــــت: راس می گوی؟  خدا نعلتشــــون کوند.  یه وقتم دروازه بانه از رو بی حواسی بخیالش آبه س،  ور می دارد می خورد.  اصش این کارا یعنی چه؟  خدا قهره ش می گیرد.  آدم بایس توکلش به خدا باشدا تلاششا بوکوند،  نشدم که دوبــاره تلاش کوند.  جادوگرا همه شون کافرا خدانشناسن،  اخرا عاقبتی خبیم ندارن. گفتم گذشـــته ازینکه جادو صحت داره یا نه،  اما یه کار ناجوانمردانه و غیر اخلاقیه .خلاصه فردا حجی زنگ زد و گفت: بشیری یه بیس لیتری ازین جادو را پیدا کردم،خیر ندیدا  گذاشته بودن تو پستو خونه م.  بوگو چرا من به این روز افتادما،  هنرمندی مینا کار که کاراشا رو هوا می بردن ورشیکس شد.  بعدش یارانه ما قطع کردن. بعد رودخونه زاینده رود که عشقی من بود خشکید،  جخ دو روز دیگه م که یقین بیمه منا قطع میکوندا میگن پولا را یکی اختلاس کردا ورمالید. خیر نبینن، مالی این طلسمه بوده س. آ بسکی که بی صاحب مونده س، اصش مثی سرکه شیره شده س. اگه بفهمم کی اینا گذاشته تو خونه من میرم خالی می کونم رو قبری آقاش.گفتم به کرانچار هم می تونی بدی که بذاره پشت دروازه حریف بلکه سپاهان ازین بحران در بیاد.  حجی گفت: نه ما مثی مرد بازی می‌کونیم. این گنده کاریا مالی سپاهان نیس. اصش دفعه بعد میرم قبلی بازی ورزشگاه را تیکه به تیکه می گردم،  منا این طوری نیگا نکون،  ردی مورچه را از رو کاسه چینی ور می دارم.  شومام برو خوندونا سفت بگرد،  یقین براد ازینا گذاشتن که تا الان زن نسده یوگرنه با این شکلی قشنگد تا الان بایس سه تا بچه داشته باشی...

url : http://www.isfahanziba.ir/node/63528

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی