ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ایده شو برای آب

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

چهلمين رويداد ايده شوی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به منظور بررسی راهکارهای صرفه جویــــی مصرف آب در حوزه فضای سبز و خدمات شهری برگزار می شود. اين رويداد با همکــــاری مديريت خلاقيــــت و فناوري های نوين و سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در روز چهارشنبه مورخ 27/۰۴/97 از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۹ در محل سالن همایش های كتابخانه مركزی شهرداری اصفهان برگزار می شود. از مجموع طرح ها و ايده هايی كه به دبيرخانه اين رويداد ارسال شده، تعداد ۱۰ ايده و ۱۰ طرح پس از بررسی توسط کارشناسان و داوران  جهت ارائه در روز برنامه انتخاب شده اند.ايده پردازان در سه دقيقه و صاحبان طرح در پنج دقيقه به تبيين ايده ها و طرح های خود خواهند پرداخت و در پايان باتوجه به آرای داوران و مخاطبان، ســـه ايده و سه طرح برتر انتخــاب و از صاحبان آنها تقدير به عمل خواهد آمد. طرح های برتر این رویداد با مشارکت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان به صورت آزمایشی اجرا خواهند شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77611

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی