ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ایرانی ها درباره تلگرام چه می گویند؟!

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

با توجه به محبوبیت تلگرام در ایران، پژوهشگاه فضای مجازی به تحقیق و پژوهش درباره رفتار کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی پرداخته و طی یک نظرسنجی عنوان کرده است که 54.2درصد ایرانیان معتقدند تلگرام مفید است و درمقابل 38.8درصد، این شبکه اجتماعی را آسیب‌رسان می‌دانند.به گزارش مهر، در آمار این پژوهشگاه آمده است که 58.4درصد ایرانیان بالای 18سال در تلگرام عضو هستند و درکل، ایرانی ها 40میلیون حساب کاربری دارند که البته هر ایرانی عضــــو شبـکـه اجتمـــاعی تلگـــرام، به طـور میانگین در 18 کـــانـــال عضــــویت دارد. همچنیــــن در ایـــن گزارش، تعداد کانال‌های تلگرامی ایجاد شده توسط ایرانی‌ها 586هزار مورد عنوان شده و آمده است که از این تعداد، 20هزار کانال دارای حداقل پنج هزار عضو هستند.در  این گزارش محتوای کانال‌های تلگرامی هم مورد بررسی قرار گرفته و عنوان شده است که ایرانی‌ها روزانه سه میلیون مطلب منتشر می‌کنند که 88درصد آن را مطالب تولیدی تشکیل می‌دهد و 12درصد باقیمانده به بازنشر مطالب مـربـوط می‌شـــود؛ اما ایـــرانی‌ها تا چـــه حــــد در شبکه اجتماعی تلگرام حضـور دارند؟ در پـاسـخ به این سـوال بایــد گفــت که تعــداد کل بــازدیـــدها از کانــال‌های تلگرامی در یک روز حــدود یک میلیــارد و 944میلیون و 500 هزار بار است و البته اوج انتشار مطلب ایرانی‌ها در کانال‌های تلگرامی به ساعت 22 مربوط می‌شودو کمتـــرین ســاعت انتشــار مطالب نیــز   چهـــار صبــح است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/63545

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی