ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ایران با قدرت استقلال کوشان‌ها را گرفت

تاریخ درج : یکشنبه ۲۰ امرداد ۱۳۹۸

شاپور یکم، شاه ساسانی ایران که با هدف حذف مناطق خودمختار امپراتوری و تامین اقتدار حکومت مرکزی (به شکلی که در دوران هخامنشیان بود) به ایران خاوری لشکر کشیده بود، در آگوست  248 میلادی (امرداد) پادشاه کوشان‌ها را مغلوب و به جداطلبی آنان پایان داد و این منطقه را به‌مانند سابق تبدیل به حکومت محلی و به نوشته مورخان اروپایی؛ دست نشانده کرد. در پی این پیروزی، دستگاه اداری دولت ساسانیان ساتراپی های سابق (استان‌ها) آن منطقه را باردیگر احیا کرد ازجمله ساتراپی باکتریا (بلخ) و .... اشکانیان با خودمختاری محدود مناطق دوردست ایران مخالفت نداشتند، ولی برخی از حکام این مناطق هنگامی که دولت مرکزی را به دلایلی در بحران می دیدند، براختیارات محلی خود می‌افزودند ازجمله کوشان‌ها در دو قرن یکم و دوم میلادی. شاپور یکم پس از پیروزی بر دولت محلی کوشان کسی را مجازات نکرد و مقامی را تغییر نداد. وی به کوشان‌های ایرانی تبار گفت که بخش خاوری ایران‌زمین نمی‌تواند شاه مستقل داشته باشد و اگر داشته باشد مفهوم آن این است که ایران در یک زمان دارای دو شاه است که چنین وضعیتی از سوی اکثریت ملت پذیرفتنی نیست. ولی آنان (کوشان‌ها) می توانند به‌مانند ارمنیان، شاه داخلی داشته باشند و انتصاب این شاه که «پادشاه» خوانده خواهد شد باید قبلا به تایید تیسفون (پایتخت وقت ایران) برسد. منطقه کوشان می تواند در امور داخلی آزاد باشد ولی حق جنگ خارجی و ارتباط مستقیم با دولت‌های بیگانه و عقد قرارداد و سپردن تعهد را ندارد زیرا  اگر در جنگ شکست بخورد، همه ایران «شکست خورده» تلقی خواهد شد. باید احساس خطر تعرض خارجی را قبلا به ستاد جنگ (وزارت دفاع) در تیسفون اطلاع دهد تا ارتش ایران خطر را برطرف سازد نه سپاه محلی و محدود کوشان که بیم شکست خوردنش زیاد است.استقلال کوشان‌ها (گاهی کم و گاهی زیاد) حدود دو قرن طول کشیده بود. در دوران سلطنت ساسانیان ازدواج شاهزادگان ساسانی با دختران بزرگان کوشان کاری متداول بود و عمدتا جنبه سیاسی داشت. از سایت تاریخ ایرانیان در این روز

url : http://www.isfahanziba.ir/node/99566

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی