ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ایران تشنه است

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
اینستا + خبر

دوستان عزیز با توجه به نقشه های هواشناسی تا سه ماه آینده فقط سه الی چهار روز بارندگی در استان واحتمالا کل کشور خواهیم داشت، با توجه به فقط بیست میلی متر باران تا این لحظه باید شاهد شدیدترین خشک سالی سال های اخیر باشیم که خود این موضوع اوضاع امنیتی را صد چندان به مخاطره خواهد انداخت، عدم رعایت مصرف بهینه آب همه ما را به منجلابی سخت خواهد انداخت. . .  ایران تشنه است. فقط یک لیوان آب کمتر مصرف کنیم .

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66950

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی