ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

بادآورده

تاریخ درج : دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸

روناک سری/نویسنده

اگـر در این روزگار گنــجـی را  از زیـر خاک بیرون بکشید، چه کار  می‌کنید؟  به‌خصوص اگر گنجی عتیقه و زیاد باشد خیلی‌ها توان مقاومت ندارند. خانه‌ای پوشالی می‌سازند که پر از چیزهای به‌دردنخور می‌شود و این تازه ظاهر قضیه است. در داستان «اسرار گنج دره جنی» مردی روستایی به یک گنج مدفون می‌رسد و بعد آن همه پول با یک انفجار و در چشم به هم زدنی نابود می‌شود و علی می‌ماند و چاهش. فیلم و رمان این اثر ابراهیم گلستان اشارات و کنایات مکرری به اصلاحات ظاهری محمد رضا شاه دارد. نویسنده با دیدی استعاری هشدار می‌دهد که ثروت زیادی  حاصل از نفت در دست محمدرضا شاه باعث فساد می‌شود. اسرار گنج دره جنی از آن کتاب‌هایی است که با خواندن نثر جادویی گلستان می‌توان شرایط اجتماعی زمان شاه را بهتر درک کرد. گاهی هر چقدر هم که بنویسی از عمق تاثیر گذاری و ماندگاری یک کتاب نمی‌توانی بگویی، اسرار گنج دره جنی هم چنین کتابی است.برشی از کتاب: یک جفت عقاب در دو سوی دروازه با بال‌های تازه رنگ خورده و چشمان قرمز کشیک می‌دادند. چشم‌هایشان چراغ بود که خاموش و روشن می‌شد؛ اما خاموش و روشنی را در آفتاب نمی‌شد دید. بعد از عقاب‌ها مأمورهای نظم و بازرسی بودند که تا دیدند دارند می‌آیند دستور کف‌زدن دادند... . اسرار گنج دره جنی، ابراهیم گلستان، انتشارات بازتاب نگار

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/104028

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی