ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

باز که خوزستان نفس ندارد!

تاریخ درج : سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

چند سال است که آلودگی هوا به این صورت وارونگی و حاد وجود دارد؟ چرا اتفاقی نمی افتد؟ شاید یک زنجیره ازهم ناگسسته وجود دارد که مانع از توجه به این امر می شود. از خودروسازی پرمسئله و بنزین های بی کیفیت تا شهرسازی بی رویه که اساسا برای راحتی خودروهای شخصی طراحی    و گسترش پیدا می کند تا سیستم حمل و نقل عمومی با نقاط کور زیاد تا تمرکز جمعیت در کلانشهرها و همین طور ادامه می شود داد!بیایید انگشت را به جای اشتباه نشان ندهیم  فقط برای اینکه ژست انتقادی داشته باشیم، جرئت داشته باشیم علت اصلی را نشان دهیم. چندین سال است اتفاقی نیفتاده و تا وقتی که مسئولان  و نمایندگان حقیقی مردم، مشکلات و دغدغه های آنان را نداشته باشند، اتفاقی نخواهد افتاد!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/72307

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی