ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

باید به علوم اجتماعی روی بیاوریم

تاریخ درج : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
رضا داوری اردکانی

داوری اردکانی با تاکید بر اینکه اکنون وارد زمانی شده‌ایم که ناگزیر باید به علوم اجتماعی روی بیاوریم، گفت: امروز به علوم انسانی و اجتماعی نیاز داریم، چرا که تعامل با جامعه و نزدیک شدن به جامعه مدنی، اقتضای علوم اجتماعی است. علوم اجتماعی هم علوم انتقادی است و در اصل تجدد نقد است. نقد مطابقت دادن و تطبیق امور با یک میزان و از قدیم به این‌گونه بوده است. قانعی‌راد می‌دانست که جامعه ما باید با علم و آگاهی در راه پیشرفت و توسعه قرار گیرد و می‌خواست موانع این راه را درک کند. البته چون بیشتر جامعه‌شناس بود، از چنین جامعیتی برخوردار بود و می‌خواست از طریق جامعه‌شناسی جامعه را اصلاح کند. این استاد فلسفه با بیان اینکه علم امروز علم نظری صرف نیست، تاکید کرد: علوم همواره به تحول و تغییر نیاز دارند و در تحول جامعه موثر هستند. این طبیعی بود که جامعه‌شناس به نقشی که علم در تحول جامعه ایجاد می‌کند، توجه داشته باشد. داوری اردکانی نیز در سخنانی با بیان اینکه قانعی‌راد امین جامعه‌شناسان ایران بود، اظهار کرد: قانعی‌راد شخص ممتازی بود و حرکات او نشان از متانت و اصالت داشت. او جامعه‌شناسی درس می‌داد و دورکیمی بود. همچنین درباره جامعه‌شناسی جهان اسلام هم مطالعات خوبی داشت. ایشان اگر در جامعه نفوذی داشت، از آن جهت است که سیاستمدار صدیقی بوده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/76027

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی