ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ببخشیندا ! شوما که قردونا قاشوق می‌کونیدا حرف نزنین

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
جواب یک اصفهانی بر بیانات سحرقریشی

اول اینکه باید بگوییم استاد آقا موص با همه عظمتش کمری شد.  این مرد عجیب که کوه ها برای او مثل پر کاه بودند.  بالاخره زیر بار زندگی کمرش شکست و نابود شد.  یکی از دوستان اصفهانی مشترک  با شنیدن خبر کمردرد ضمن ابراز تاسف احتمالا گفت:  حتما زیادی بیرونا تو میشده س،  چایده س. البته یه بارم یه دروغی بسته بود به منا یه قسمم روش خورد،  یقین زده‌س به کمرش.  البته من حلالش کرده بودما؛  اما چون به ناحق گفته بود شر گرفتش،  حالا هستش یا خلاص شد؟  گفتم بنده خدا فقط کمرش درد گرفته،  اتفاقا زنگ زده بود که سوژه ما را بهمون بگه... شنیدی سحر قریشی چی گفته؟  دوستم گفت: سحر قریشی همینه س که مثی خاری رسولی عاموم می‌موند؟  گفتم خودشه . دوستم گفت: همین که گفته بود قاطی مردا میرم تو ورزشگاه قیلی ویلیم میشدا تو دلم رخت می‌شورن؟  گفتم به همین دلیل بقیه خانم ها را هم منع کرده بود از رفتن به ورزشگاه.  دوستم خندید و گفت: چه حرفا که با این دو تا گوشا بل بلمون نشنفتیم. کاری دنیا وارونه شده س.  ببخشیندا سحر خانوم، شوما که قردونا قاشوق می‌کونیدا مثی عروسی انگور میرید قاطی مردا،  عوضی اینکه اونا یه چیزیشون بشد،  شوما حالی به حالی می‌شین؟  آ اصش کی آ کوجا رفته بودی ورزشگاه که بفهمی حالد بد شده س؟ زنا که را نیمیدن تو ورزشگاه.  اگه تو برزیل رفته بودی که اونا حالشونه س. مرداشون جون از قالب زیادن اما مردا ما که بلانسبتشون بی شعور نیسن،  وقتی گلی هم باشندا به لیم گیری بیوفتن، ممکنه س یه چار تا تیکه پاره م لا به لاش بگن.  اما اگه زنا بچه مردوم بیان تو ورزشگاه که مردا خودشون حادقن.  اصش سینما مگه نیس؟  جخ اونجام که تاریکیه سا چش چشا نیمبیند؛  اما کسی کاری به ناموسی کسی ندارد. حالا نصفا نصف ورزشگا زن و مرد باشن که طوری نیس. بالاخره الان دخترام فوتبال دوس می‌دارن.  وقتی بیان ورزشگاه،  مردام راسی رو اینا مودب می شینن. هر کسم که مود مود کردا دید دلش دارد یه حالی می‌شد،  اصش نیاد .   آ حالا کاری به این کار نداریم،  شوما بوگو بیبینم اصش برا چی چی گوش به حرفی اینا میده ین.  سحری قریشی کیه‌س؟  این آقا موص نه اینکه کمرش دوتا شده س،  افتاده س تو خونه دری وریا اینا را می خوند.  وخی عامو! حالا می‌خوای بریم عیادتش؟  زبون بسه یقین حالش گلی همه س.وخی برو  یخده گلا تو پارکا بیچین تا بریم سرش.  بالاخره اینم یه زمانی آدم بودس برا خودش.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/63531

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی