ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

بخش گمشده‌ای از خاطره جمعی شهر

تاریخ درج : سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

کـــارخــانـــه ریــسـبـــاف، بــخــش گمشده‌ای  از خاطره جمعی شهر اصفهان در راستای میدان عتیق و میدان نقش جهان، در کنار چهارباغ است.  حال و هوای آن فقط و فقط با تجربه مکان و پویایی و ارتباط با مردم به دست می آید. افسوس که کمتر توجهی به آن داریم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90744

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی