ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

برای رفع تشنگی

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

فـــــــداكـــــــاری حـــوض ساختمـــان شهرداری اصفهان برای رفع تشنگی درختان.اين آب نما آبگيری نخواهد شد، جمله ای كه بر حوض ساختمان شهرداری اصفهان نقش بست تا شهرداری صرفه جويی در مصرف آب را از خود شروع كرده و در عمل، شهروندان را به صرفه جويی ترغيب كند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79132

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی