ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

برای زندگی

تاریخ درج : پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

پذیرش به چه معنا؟

زهرا شفیعی‌پور فرد

انسان مدرن، با ارتباط زندگی می‌کند؛ چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی زندگی. حتی اگر ارتباطمان با سایر افراد قطع باشد، ما کنار پدر، مادر، همسر و فرزندان خود زندگی می‌کنیم که هرکدام دارای ویژگی‌های متفاوتند و البته تاثیر هریک بر ما و برعکس، به نسبت ارتباطمان متفاوت است. در ارتباطات، انسان‌ها عموما به دنبال تغییر یکدیگرند یا مدام درحال انتقادند و یکدیگر را سرزنش می‌کنند و درحالت بدتری قضاوت و پیش‌بینی و تفسیر دلخواه رفتارهای نزدیکان. ارتباط برای پویاتر کردن و تعالی روحیه‌ انسانی است و اگر بنا باشد خودش تبدیل به یک معضل شود، دیگر فایده‌ خود را از دست می‌دهد.

 از این رو ما در ارتباطات و در زندگی روزمره بیش از هرچیز باید دیگران را بپذیریم. همسر، فرزند، پدر یا مادر خود را آن‌گونه که هست، پذیرا باشیم. پذیرش به چه معناست؟ اگر درمعنای عامیانه و ساده بخواهیم بیان کنیم، پذیرش همان تحمل کردن است و می‌تواند به معنای رضایت درونی فرد نسبت به واقعیت یک وضعیت، شرایط و افرد و ویژگی‌هایشان باشد بدون تلاش برای تغییر یا مقاومت در برابر آن. به‌طور مثال وقتی کودک شما بیش از اندازه فعالیت دارد، نباید دائم او را سرزنش یا نهی کنید؛ چون در این حالت یا نسبت به شما لجباز می‌شود یا خودش را بیش از اندازه کنترل می‌کند که برای کودک مضر است. 

اگر همسر شما ویژگی به‌خصوصی مانند حساسیت زیاد دارد، نباید دائم از او انتقاد کنید؛ چون در این حالت یا نسبت به شما واکنش منفی‌تری نشان می‌دهد یا او را سرخورده می‌کنید. وقتی تیر انتقادتان به فرزندتان بسیار تیز و برنده باشد یا همیشه به او بگویید نمیفهد و نصیحتش کنید یا بگویید چطور باید باشد یا نسبت به همسر خود همین رفتار را داشته باشید، در حقیقت آرام آرام دارید خودپنداره‌‌ آنها نسبت به خودشان را منفی می‌کنید و اعتمادبه‌نفسشان را از آ‌نها می‌گیرید و این امر می‌تواند آغاز اضطراب در افراد باشد. بسیاری از رفتارهای ساده‌ای که ما تصور می‌کنیم بی‌نقص هستند؛ مثل انتقاد یا نصیحت، دقیقا نتیجه‌ عکس در افراد دارند. پذیرش افراد بیش از هرچیزی آنها را تغییر می‌دهد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/107455

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی