ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

برنامه‌ریزی جدی برای اصلاح تعرفه آب و برق

تاریخ درج : چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
برنامه وزارت نیرو به مجلس و دولت تحویل داده شده است

وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو بـرنـامه‌ای را با هدف مدیریت هم‌زمان عرضـــه و تــقـاضـا تعریف کرده و در اختیار مجلس شورای اسلامی و دولت قرار داده اســت، گفت: در این زمینه، مرکز امور اجتماعی آب و انرژی در وزارت نیرو، کار خود را آغاز کرده که امیدواریم با همکاری بخش غیردولتی، اهداف آن پیگیری شود. همچنین وزارت نیرو در زمینه‌ اصلاح تعرفه آب و برق نیز برنامه‌ریزی‌های جدی داشته که امیدواریم در آینده نفع این موضوع از طریق سرمایه‌گذاری مجدد در این بخش خود را نشان دهد.به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان با بیان اینکه در شرایط تحریم، افزایش سرمایه‌گذاری در طـرح‌هـای زیـرسـاخـتـی اهـمـیـت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این اولویت‌ها در حوزه مشارکت با کشورهای خارجی تعریف می‌شود که پیوستن به اتحادیه اوراسیا جزئی از این برنامه است.وی با اشاره به لزوم تغییر در الگوی مصرف به عنوان یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران بیان کرد: تحریم‌ها با هدف ضربه زدن به اقتصاد ایران از نقاط ضعف پیگیری می‌شوند و از این‌رو تلاش برای اصلاح الگوی مصرف که در بیانیه اخیر مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید شده، اهمیت بسیاری دارد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90767

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی