ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

برکناری محمدعلی فروغی

تاریخ درج : دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸

رضاشاه پهلوی دهم آذر ماه 1314 به گونه ای غیر منتظره، محمدعلی فروغی را متهم به مساعدت و حمایت از بستگان کرد که شهرت سوء استفاده از مقام و منزلت اورا داشتند و از نخست وزیری برکنار ساخت و یکی از آن افراد هم که متهم به چنین سوء استفاده‌ای شده بود، چند روز بعد اعدام شد. پس از برکناری فروغی، رضاشاه تلاش خود را برای دور ساختن تدریجی ایران از نفوذ انگلستان آغاز کرد.تاریخ ایران از آغاز دوران قاجارها سوژه‌های بسیار برای تحقیق دارد که روی آنها آن طور که باید کار نشده است. باز شدن هرکدام از این پرونده‌ها پُر است از حقایق تلخ، که آگاهی از آنها چشم و گوش را باز و مانع  تکرار اشتباه خواهد شد. یکی از این سوژه‌ها دنبال‌کردن کارهای فروغی است که مردی سیاسی‌ فرهنگی بود.فروغی که در کابینه مهدی قلی هدایت (مخبرالسلطنه) وزیر امور خارجه بود در 1312 پس از کناره گیری هدایت، نخست وزیر ایران شده بود. در زمان نخست وزیری هدایت بود که قانون تمدید قرارداد نفت با انگلستان تصویب شده بود. کناره‌گیری هدایت به خواست رضاشاه و سه ماه پس از تصویب لایحه تمدید قرارداد نفت صورت گرفته بود. تمدید قرارداد نفت موسوم به قانون 1933 از قوانین ننگین و خیانت‌آلود ایران به‌شمار می رود؛ زیرا به موجب آن، مدت قرارداد و منطقه مشمول آن افزایش یافته بود.فروغی پیش از نخست وزیر شدن، مشاغل متعدد را پشت سر گذاشته بود؛ ازجمله در 1309 وزیر اقتصاد شده بود. او پس از برکناری از نخست وزیری در 1314 به مدت شش سال مورد بی مهری رضاشاه قرار داشت و به او نزدیک نمی‌شد.دو روز پس از آغاز تجاوز نظامی انگلستان و روسیه به ایران در شهریور 1320 همین فروغی را که طرف بی‌مهری و خشم رضاشاه بود، آوردند و نخست وزیر کردند که ترتیب تسلیم ایران و کناررفتن رضاشاه و به شاهی رسیدن پسر او، محمدرضا، را داد!. بازی‌هایی که به نخست وزیر شدن مجدد فروغی انجامید از این قرار بود:چهارم شهریور 1320 و پس از شکست مذاکرات ایران با نمایندگان انگلستان و شوروی بر سر توقف تعرض نظامی، علی منصور از سمت نخست وزیری کناره‌گیری و رضاشاه مجید آهی را مامور تشکیل کابینه کرد که او هم نپذیرفت؛ ولی محمد علی فروغی را به رغم سوء ظن و اکراه رضاشاه نسبت به او، برای احراز این پُست پیشنهاد کرد که شاه وقت از ناچاری پذیرفت!از سایت تاریخ ایرانیان در این روز

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/104027

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی