ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

برگرداندن اسلحه به سیاست‌مداران

تاریخ درج : یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

طالبان تا زمانی که کنترل تمام افغانستان را به دست نگیرند، آرام نمی‌شوند. هدف از مذاکره با طالبان چیست؟ ما در زمان جهاد،  ابرقدرت جهان (اتحاد جماهیر شوروی سابق) را شکست دادیم. ما همچنان می‌توانیم امنیت آینده افغانستان را تضمین کنیم. اما برای این کار باید اسلحه ما را برگردانند.محمد اسماعیل‌خان سیاست‌مدار افغانستانی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/110419

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی