ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

بزرگ ترین راهپیمایی سالانه مذهبی دنیا

تاریخ درج : سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

در حـــالــــی کـــه آمار زائران ایرانی راهپیمایی عظیم اربعیـــن از یک میلیون و هفتصد هزار نفر گذشته است، اخبار مربوط به این آیین مذهبی در رسانه های غربی انعکاس نمی یابد. شرکت کنندگان ایرانی این راهپیمایی در سال های گذشته به بیش از دو میلیون نفر و کل جمعیت شرکت کننده در آن به بیست و شش میلیون نفر  رسیده بود. با وجود ماهیت شیعی این راهپیمایی ، مسلمانان غیر شیعه، مسیحیان، ایزدی ها و سایر پیروان مذاهب در آن شرکت می‌کنند به طوری که به بزرگ ترین راهپیمایی سالانه مذهبی دنیا تبدیل شده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/60479

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی