ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

بهترین عکس‌های حرکتی آژانس مگنوم

تاریخ درج : یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

عبور مردم از منطقه Ginza -توکیو، ژاپن- 1996-هری گرویاتور: اولین چیزی که در سفر به ژاپن توجه مرا جلب کرد امنیتی است که آنجا وجود دارد. به راحتی می‌توانید وسایل خود را کنار خیابان رها کنید و بعد از چند ساعت بیایید و ان را بردارید. نکته ی دیگر اینکه مردم ژاپن به شما نگاه نمی‌کنند و برای عکاسی بهترین منطقه است به طوری که می‌شود گفت آنجا بهشت عکس و عکاسی است. اما این سوأل پیش می‌آید که هنوز هم اینگونه است؟

url : http://www.isfahanziba.ir/node/86255

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی