ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

به دنبال ایجاد نسخه ای اسلامی ایرانی از فبک

تاریخ درج : یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
سعید ناجی:

ده سال از تاسیس گروه فبک گذشته و ارزیابی ها بسیار خوب بوده است. ما سعی کردیم همه اساتیدی که در ایران در زمینه فلسفه برای کودکان کار کرده اند را جمع کنیم.اولین جلسه سراسری فلسفه برای کودکان در خبرگزاری مهر برگزار شد. بعد از چند سال تلاش توانستیم از وزارت علوم مجوز بگیریم. اکنون یک مجله علمی پژوهشی و یک رشته فلسفه برای کودکان تاسیس شده است. تلاش ما این است که یک نسخه اسلامی ایرانی ارائه دهیم که البته این امر یک شبه به دست نمی آید.برخی عجله کردند و بدون اینکه پشتیبانی علمی داشته باشند این مسئله را به مدارس وارد کردند و درس هایی را تنظیم کرده و کار را خراب کردند.برخی اساتید مطالعات کمی در این زمینه دارند. برخی استادان حتی یک کتاب یا یک مقاله در این زمینه نخوانده اند ولی به عنوان راهنما پایان نامه قبول می کنند.  سودجویی هایی در این زمینه بوده که مربیانی بدون مهارت کافی به این مسئله ورود داشته اند.یک عامل مهم در سطح مدیران وجود دارد و آن موجب تعلل می شود که سالیان سال می خواهند در این زمینه تحقیق کنند که این تعلل موجب از بین رفتن این مسئله می شود.کودکان درگیر یک سری مسائل اجباری شده اند و بسیار تحت فشار ند. مسئولان ما وقتی تعلل می‌کنند تاییدی بر سبک آموزشی الان می زنند.این برنامه در ایران متولیان زیادی پیدا کرده است که تهدیدی برای فبک محسوب می شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/57927

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی