ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

به شادی نیاز داریم

تاریخ درج : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

خدایا ما را بغل کردی، جای دیگر آغوشی به این مهربانی نمی‌شناسیم . نه در روی بنرهایی که بخشی از جامعه را حذف می‌کنند و نه در میان کسانی که از شادی مردم حالشان بد می‌شود، فقط اوست که می‌داند این سرزمین چقدر به شادی نیاز دارد...
زنده باد ایران!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75502

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی