ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

به وقت تهران

تاریخ درج : شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

حقیقتا اگر در جنگ تحمیلی خدامحوری، هوشمندی و اتحاد نداشتیم می شکستیم، خرد می شدیم ، ذلیلمان می کردند.همچنان که به مقدار فقدان یا کمبود هر یک از این عوامل در جبهه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دچار ضعف و نقص شده ایم.ماجرای دواعش خبیث هم از همین قاعده تبعیت می‌کند.اگر خدامحور، هوشمند و متحد نبودیم و مدافعان حرم صدها کیلومتر آن طرف‌تر به جنگ این اژدهای هفت سر نمی‌رفتند باید ابراهیم حاتمی کیا، اگر زنده می ماند، از به وقت تهران می گفت . راستی کاش خروش دردمندانه ابراهیم حاتمی کیا بر سر مدیریت منفعل فرهنگی و بخشی از خانواده سینما که احساس غریبگی یا حتی گلگی دارند به همراهی و همدلی شان منجر می شد نه به باور تلخ حق به جانب بودن.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/68710

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی