ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

بیگانه با کتاب درمانی

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
آسیب های کتابخوانی از نگاه مدیر کتابخانه هنر اصفهان

محمدرضا کشانی

چالش هایی که در زمینه مطالعه، آسیب‌­های این حوزه و راه کارهای آن وجود دارد، چالش‌هایی زنجیره ای است که نمی‌­توان تنها یک عامل را در وقوع و عاملی دیگر را در درمان آن به عنوان عوامل اساسی برشمرد؛ اما آنچه که در جامعه ما صادق است و می­‌توان موارد مهمی را به آن نسبت داد،‌ نبود«احساس نیاز به مطالعه و چگونگی ایجاد این حس در مردم است».طبیعی است که پیش و پس از نظام آموزشی و خانواده، کتابخانه در رابطه ای بینابین قرار گرفته و نقشی محوری ایفا می‌­کند. با این تفسیر و باتوجه به سرانه میزان مطالعه در کشور و آنچه که در سطوح علمی مشاهده می ­شود؛ می‌­توان نتیجه گیری کرد که جامعه ما، جامعه ای دانش محور نیست . بنابراین، بر ماست که جامعه مان را  با توسل به «رسانه کتاب و استخراج دانش» به سویی سوق دهیم که در آن دانش هم عرض ارزش باشد. این موضوع اما چنانکه در ادب کلاسیک ما نیز در مصرع «توانا بود هر که دانا بود» بر آن تاکید شده است، به آسانی به دست نمی‌­آید و پیچ و خم های ویژه خود را دارد؛ اما می‌­دانیم( ­دانش قدرت است) و چنانچه ما به این قدرت دست نیابیم، ‌در مناسبات فردی، اجتماعی و فرا فردی و فرافرهنگی موفق نخواهیم بود. این دانش اما چگونه به دست می ­آید؟ از راه مطالعه. مطالعه همچون دانایی که ادب دارد، رسومی دارد، البته به شرط آنکه بخواهیم حاصلی از آن ابتیاع کنیم. بنابراین در ابتدای امر باید ببینیم که آیا «مطالعه» جزو نیازهای ماست یا نیست؟ در دنیا، در میان روش های گوناگون درمان‌های روحی‌­روانی« کتاب درمانی» از جمله مواردی است که توانسته پاسخ گوی آن نیازهایی که سخنش رفت باشد. در این نوع از درمان،‌ افراد برحسب تشخیص نیازهای شخصی‌شان، در روندی مطالعاتی به وسیله «خوانش» یا «قرائت» آنچه که در آن سردرگم شده اند، درمان می‌­شوند. این روش درمانی اما در کشور ما هنوز اجرا نشده است ولی به آسانی می‌­توان آن را به کار گرفت. اما چگونه؟ فرض کنید که مادری در تربیت فرزند 14 ساله اش دچار التهابات گوناگون شده و هر چه کرده نتیجه دلخواه را نگرفته است، چرا؟ چون هیچ گاه راهکار مورد نظر او به او ارائه نشده و یا اگر شده به صورت «قطره چکانی» بوده است. ما اما به آسانی می­‌توانیم با کتاب های بی‌شماری که در این حوزه هست، او را شاد و از قید مشکل آزاد کنیم. او به دلیل تنش بالایی که در زندگی اش وجود دارد، با خواندن آن کتاب و رویاروشدن با شکل واقعی مشکل و روش‌های درمانی و رفتاری،‌ خود به مثابه پزشک یا مشاور عمل می­‌کند. شاید باورش اندکی دور از ذهن باشد؛  اما باید گفت که ما با مطالعه درمانی می‌توانیم صفوف طویل دادگاه ها و مراکز روان درمانی و بازپروری را به کمتر از نصف تقلیل دهیم زیرا،‌ اغلب مشکلات ما حاصل عدم شناخت و چگونگی رفتار با زندگی، افراد و موقعیت‌هایی است که در آن به سر می‌­بریم.این مباحث اما بسیار ریز است و نمی‌توان نسخه مشخصی برای آن پیچید اما تمامی این حلقه‌ها؛ تنها با حلقه‌ای مفقود به نام« مطالعه» به یکدیگر وصل می­‌شود. بنابراین وقتی احساس مطالعه ایجاد شد، ما به سراغ مرحله دوم می‌­رویم،‌ مرحله ای که به ما می­‌گوید چه مطالعه کنیم و نام آن« سیر مطالعاتی» است. سیر مطالعاتی مسیری را پیش روی ما می‌‌گسترد و می گوید که ما به عنوان مثال از نقطه الف به نقطه ب و از نقطه  ب به نقطه ج رسیده و در این سیر به آن چیزی می‌­رسیم که « معرفت» یا شناخت نام دارد. این طلوع جدید به من و شما شخصیت می­‌بخشد تا دانش محور شویم و زمانی که دانش محور شدیم، به یقین رفتارمان به فراخور دانش تغییر خواهد کرد؛ زیرا هدف مطالعه تغییر رفتار است و در ادامه ارتقای فرهنگ مطالعه و دست یابی به مطالعه حرفه ای.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61135

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی